Management Support Zeeland
|
U bent hier :Home > Werkgevers >

Management Coaching

Is it lonely at the top? Niet altijd.

Coaching van Ondernemers en Management is individueel van aard en gericht op resp. ondernemers en leidinggevenden op middelbaar en hoger niveau. 

Voor ondernemers vervullen wij de rol van klankbord. Als ondernemer, voor ondernemers.

Voor leidinggevenden vervullen wij de rol van coach: deze ontwikkelt vaardigheden en competenties die direct toepasbaar zijn in de functie.

Onze coach stelt zich onafhankelijk op van de organisatie, de relatie met de ge-coachte is vertrouwelijk.

Voor organisaties werkt Management Coaching preventief. Disfunctioneren van sleutelfiguren is daardoor vaak te vermijden.

Neem contact op met ons, voor een verkennend gesprek.

Oey@managementsupportzeeland.nl

Powered by OTYS