Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
Westkapelle - Zeeland

Vertrouwenspersoon

Een Vertrouwenspersoon is iemand die bij kan dragen aan een Veilige Werkomgeving zoals die in het kader van de Zorgplicht wordt omschreven en die voor iedere werkgever geldt. Dit is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet. "Iedere werknemer heeft recht op een sociaal veilige werkomgeving.” Op dit moment ligt er een voorstel tot wijziging/aanvulling van deze wet, namelijk dat “iedere werknemer een wettelijk recht heeft op toegang tot een Vertrouwenspersoon”.

Dit voorstel is aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu ter behandeling in de Eerste Kamer. Alle vragen zijn inmiddels behandeld en het is aannemelijk dat deze wijziging binnen afzienbare tijd van kracht zal worden.

Daarom is het goed om u hierop voor te bereiden. Geeft u de voorkeur aan een interne vertrouwenspersoon of een externe vertrouwenspersoon? Of kiest u voor beiden? Wellicht heeft u al een intern vertrouwenspersoon. Beide vertrouwensper¬sonen voeren dezelfde taken uit: het bieden van een luisterend oor, het adviseren over de verschillende mogelijke vervolgstappen, waarbij de melder altijd de regie behoudt. Onderhouden van contacten met leidinggevenden/manage¬ment, OR en de HR-afdeling. Signaleren en rapporteren aan de opdrachtgever.

Het is natuurlijk niet alleen vanwege het verplichte karakter van het beschikbaar stellen van een VP dat u hiervoor zult kiezen. Het bieden van een luisterend oor is soms al voldoende om weer door te kunnen, of zaken anders aan te pakken. Overbelasting, ziekmeldingen en burn-outs worden hierdoor mogelijk voorkomen. Langdurige ziekmelding is in niemands belang, waardoor het aanstellen van een VP ook zakelijk een verstandige beslissing is.

Een organisatie die een VP aanstelt laat ook zien dat het een goede werkgever is, met oog voor belangen van medewerkers en die de daad bij het woord voegt.

 

In- of extern?

Een interne vertrouwenspersoon is van grote waarde, mede omdat die persoon de organisatie en de mensen kent. De uitoefening van zijn/haar primaire rol, bijvoorbeeld HR adviseur, kan echter conflicteren met de rol van vertrouwenspersoon, of andere interne belangen. Dit geldt ook voor een interne vertrouwenspersoon die niet aan de HR-afdeling is verbonden.

De kern van het extern beleggen van de functie van Vertrouwenspersoon draait om de onafhankelijkheid van de EVP. De EVP heeft geen interne rol, kan zich daardoor onafhankelijk opstellen en daarmee de drempel voor het melden van sociaal onveilige werksituaties verlagen.

De onafhankelijkheid garandeert ook dat u als opdrachtgever, een zo objectief mogelijk verslag krijgt.

De EVP heeft nadrukkelijk niet als doel om eventuele problemen op te lossen, maar wel om die te signaleren, te rapporteren aan de opdrachtgever en de medewerker in kwestie te begeleiden bij het maken van keuzes voor eventuele vervolgstappen. EVP's werken volgens een strikte gedragscode (zie hier).

De aangepaste Arbeidsomstandighedenwet, aangenomen door de Tweede Kamer en nog in behandeling bij de Eerste kamer, stelt voor organisaties met meer dan 10 medewerkers een VP verplicht.

U hoeft hiervoor geen Vertrouwenspersoon in dienst te nemen. Wij bieden u de mogelijkheid om een abonnement af te sluiten, waardoor u rechten heeft op een in overleg bepaald aantal uren. Binnenkort kunt u op de site van AnderZins hierover meer informatie lezen. Er wordt nog gewerkt aan de site.

Wij werken samen met Ineke de Groot, gecertificeerd Vertrouwenspersoon Integriteit en Ongewenste omgangsvormen (VPI en VPO).

Zij volgde de opleiding VPI en VPO bij Van Oss & Partners, 5 jaar op rij aangemerkt als Beste Opleider van Nederland op dit gebied. Aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen LVV (zie hier)

Zij verzorgt de invulling van de rol als EVP, en adviseert leidinggevenden hoe om te gaan met 'ongewenste omgangsvormen’ en ‘integriteitsschendingen'.

Haar ambitie is het verbeteren van de sociale veiligheid op de werkvloer, zodat mensen prettig en veilig kunnen werken en dát kunnen doen waar ze goed in zijn.

 

Ineke de Groot is bovenal een zeer toegankelijk en integer mensen-mens. Zij heeft Sociale Wetenschappen gestudeerd en haar dienstverlenende houding kwam uitstekend tot zijn recht in ondersteunende rollen voor leidinggevenden en directeuren. Ook werd zij vaak als klankbord gebruikt door velen en nemen mensen haar snel in vertrouwen.