Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
Westkapelle - Zeeland

Privacy Statement

Privacy statement

Wij vinden uw privacy belangrijk. Sterker nog, zonder privacy te bieden zou ons bureau geen bestaansrecht hebben binnen de (kleine) Zeeuwse omgeving.
Ons privacy statement is eenvoudig en al sinds 2000 als volgt: er wordt geen enkele persoonlijke informatie aan anderen verstrekt - met name werkgevers - als wij niet eerst uw expliciete toestemming hebben gekregen. Dit geldt van geval tot geval (vacatures/opdrachten). In het algemeen gebeurt dat pas na een voorafgaand persoonlijk gesprek.
Inschrijving betekent dan ook niet dat uw gegevens zonder meer aan werkgevers of anderen worden verstrekt.

De invoering van de AVP per 25-5-2018 betekent voor MSZ geen wezenlijke verandering in de werkwijze: wij werken al sinds 2000 in de geest van deze verordening!

Verzamelen van gegevens

Wij verzamelen uw gegevens teneinde bemiddeling naar een nieuwe baan mogelijk te maken.
Alle primaire informatie die wij verzamelen heeft u zelf aan ons verstrekt.
Dit betreft uw CV, gegevens die uw zoekprofiel completeren, en alle andere informatie die per email, telefoon of persoonlijk is verstrekt.

Duur van verzameling van gegevens

Uw gegevens werden en worden voor onbepaalde tijd bewaard, maar worden op uw verzoek verwijderd.
De Autoriteit Persoonsgegevens over de bewaartermijn in het kader van de AVP:
"Er is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Organisaties bepalen zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren. Hierbij kijken zij naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt."
Als uw doel is dat u benaderd kunt worden voor een passende en interessante uitdaging (een vacature die bij u zou kunnen passen), dan is het minimaal noodzakelijk dat wij u kunnen benaderen.
Uitschrijving en vernietiging van uw gegevens is uiteraard elk moment mogelijk.

Wat verzamelt MSZ

MSZ verzamelt CV’s, emails, documenten die door kandidaten zijn doorgegeven, gespreksnotities, informatie over sollicitaties.
Deze informatie is te allen tijde vertrouwelijk, en wordt bewaard op de beveiligde servers van OTYS, onze softwareleverancier. OTYS is per 25-5-2018 AVG-compliant. Zie ook www.otys.nl

Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat.

Ingeschreven kandidaten hebben op elk moment de mogelijkheid om hun gegevens in te zien of te laten verwijderen.
Een mail of een bericht via onze contactpagina op de website volstaat daartoe.

Wat doet MSZ met de gegevens?

Ons primaire proces van matching betekent dat bij een zoekopdracht van een opdrachtgever (voor een vacature of een interim-opdracht), MSZ in het bestand van kandidaten matchende kandidaten zal zoeken.
Bij een mogelijke match wordt per telefoon of email contact opgenomen met matchende kandidaten. Deze geven aan wel of niet geïnteresseerd te zijn. Bij interesse volgt een persoonlijke afspraak waarin de details en context van de betreffende functie/opdracht en persoonlijke omstandigheden worden besproken.
Als daarna het voorstellen aan de opdrachtgever volgt, geeft de kandidaat in kwestie expliciet toestemming zijn CV en relevante gegevens door te geven aan de opdrachtgever.
Onze opdrachtgevers zijn in het algemeen de P&O-afdelingen van organisaties, die op zichzelf volgens de beroepscode van de beroepsgroep werken.
Vertrouwelijkheid wordt daarmee maximaal gegarandeerd. Echter, voor de verwerking van uw gegevens door onze klanten zijn wij niet verantwoordelijk. Wij wijzen hen wel op hun verplichtingen inzake de AVP.
Uw gegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan waarvoor zij aan ons zijn verstrekt. Uw gegevens worden niet aan andere partijen om commerciële of niet-commerciële redenen doorgegeven, anders dan in het kader van een sollicitatieprocedure.

Datalekken

In gevallen van ‘datalekken’ zal aan betrokkenen en aan de bevoegde autoriteiten melding hiervan worden gemaakt.

Als u vragen heeft over de toepassing van de AVG door Management Support Zeeland, stuurt u dan s.v.p. een email naar info@werkeninzeeland.nl
Waarom kiezen voor ons bureau?

Niet omdat wij de grootste zijn, de meeste vacatures hebben, of de meest flitsende reclames hebben.


Voor ons gaat kwaliteit gaat boven kwantiteit. 

Dat betekent dat we kritisch zijn, en zo realistisch mogelijk proberen een duurzame werkrelatie te realiseren. 

Wij werken met organisaties én mensen die ambitie hebben.

Organisaties plaatsen hun HBO+/Ac. vacatures in Zeeland bij ons bureau

Onze klanten zijn groot, klein, profit of non-profit. Voor ons dat niet echt belangrijk.
Wel belangrijk: onze klanten kijken verder dan het CV en nemen echte mensen aan. Individuen, met een eigen karakter, gedrag en drijfveren.
Die vanuit zijn persoon die eigen invulling aan een rol kan en wíl geven.Lees hier meer!